Dr Swaminathan Ikshuvanam - General Surgery

Dr Swaminathan Ikshuvanam

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Tamil

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1982
    MBBS (NUS, Singapore)

  • 1988
    FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Swami Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #03-03
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6736 0865
6736 1581

Swami Surgery Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #04-04
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6345 5221
6348 0201