Dr Tan Chi Chiu - Tiêu hóa

Dr Tan Chi Chiu

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCP (Ireland)

  • M Med (Internal Medicine)

  • MRCP (United Kingdom)

  • FAMS (Gastroenterology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gastroenterology & Medicine International

6 Napier Road #10-08
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 2212
6471 2512
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả