Dr Tan Chong Tien - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Tan Chong Tien

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1974
    MBBS (Melbourne)

  • 1981
    FRCS (Gen Surg) (Glasg)

  • 1987
    FAMS (Orth Surg)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedics International

3 Mount Elizabeth #06-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 6386
6737 6836

Orthopaedics International

6A Napier Road #02-42
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6476 7266
6476 2066

Island Orthopaedic Pte Ltd

6 Napier Road #02-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499