Dr Tan Choon Hian Roger - Khoa nội thận

Dr Tan Choon Hian Roger

Bác Sĩ Nội Thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Roger Kidney Clinic

6 Napier Road #04-16
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6476 6289
6474 7974