Dr Tan Chun Hai - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Tan Chun Hai

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Surgicare Bariatric & General Surgery

6A Napier Road #05-36A
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6250 6931