Dr Tan Eng Hock Melvin - Tim

Dr Tan Eng Hock Melvin

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCP (Ireland)

  • FAMS (Cardiology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Melvin Tan Cardiology Practice

38 Irrawaddy Road #06-40
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6733 3588
6733 5668