Dr Tan Eng Hock Melvin - Tim

Dr Tan Eng Hock Melvin

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCP (Ireland)

  • FAMS (Cardiology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Melvin Tan Cardiology Practice

38 Irrawaddy Road #06-40
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6733 3588
6733 5668