Dr Tan Enjiu Pauleon - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Tan Enjiu Pauleon

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

 • 2017 – 2019
  Yishun Health Service Champion Award

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2007
  MBBS (NUS, Singapore)
 • 2015
  M Med (Surg) (NUS, Singapore)
 • 2016
  FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colorectal Practice

6 Napier Road #02-12
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
65399626

Colorectal Practice

3 Mount Elizabeth #12-14
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6262 1226

Colorectal Practice

38 Irrawaddy Road #10-28/29
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6266 1226