Dr Tan Hon Liang - Intensive Care Medicine

Dr Tan Hon Liang

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (S'pore)

  • M.Med (Int Med)

  • MRCP (UK)

  • M.Med (Anaes)

  • European Diploma of Intensive Care

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Integrative Critical Care Anaesthesia & Pain Services Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #09-39
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6750 4566
6750 4577

Z Anaesthesia Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #08-01
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510