Dr Tan Hon Liang - Anaesthesiology

Dr Tan Hon Liang

Anaesthesiologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Anaesthesiology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (S'pore)

  • M.Med (Int Med)

  • MRCP (UK)

  • M.Med (Anaes)

  • European Diploma of Intensive Care

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Integrative Critical Care Anaesthesia & Pain Services Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #09-39
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6750 4566
6750 4577

Z Anaesthesia Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #08-01
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510