Dr Tan Ken Jin - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Tan Ken Jin

Bác Sĩ Phẫu Thuật Chấn thương Chỉnh Hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Great Eastern, AIA, Prudential^, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Orthopaedic Surgery), Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons (Orthopaedics and Trauma), UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

ORTHOSPORTS Orthopaedic Surgery & Sports Medicine

38 Irrawaddy Road #10-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6734 8168
6734 9896
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả