Dr Tan Kok Kong - Sản phụ khoa

Dr Tan Kok Kong

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dr. Tan Kok Kong's Clinic For Women

6 Napier Road #05-01
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6734 3318
6476 6071