Dr Tan Liang Hui David - Gây mê

Dr Tan Liang Hui David

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Integrative Critical Care Anaesthesia & Pain Services Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #09-39
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6750 4566
6750 4577

Anaesthesia And Intensive Care Services

3 Mount Elizabeth #08-01
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
9297 0072
6234 0515