Dr Tan Meng Kiat David - Phẫu thuật bàn tay

Dr Tan Meng Kiat David

Bác Sĩ Phẫu Thuật Bàn Tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1998
    MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedic and Hand Surgery Partners Pte Ltd

6A Napier Road #03-37
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6970 7748
6970 7758