Dr Tan Nancy - Nội khoa nhi

Dr Tan Nancy

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income, HSBC Life, AIA, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MMed (Paediatrics) (Singapore)

  • MRCPCH (Paediatrics) (UK)

  • DIP (Family Practice Dermatology) (NUS)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SBCC Baby & Child Clinic

38 Irrawaddy Road #05-46/47
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6255 5017
6255 7216
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả