Dr Tan Puay Ling - Phẫu thuật bàn tay

Dr Tan Puay Ling

Bác sĩ phẫu thuật bàn tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Hand Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Infinity Hand, Wrist & Reconstructive Surgery Centre

3 Mount Elizabeth #14-12
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6735 4220
6735 6220