Dr Tan Seng Hoe - Khoa nội thận

Dr Tan Seng Hoe

Bác sĩ nội thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Prudential^, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1990
  Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS

 • 1996
  Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (UK)
  Master of Medicine - M Med (Internal Medicine)

 • 2000
  Fellow of the Academy of Medicine - FAMS (Internal Medicine)

 • 2004
  Fellow of the Royal College Of Physicians - FRCP (Edinburgh)

 • 2009
  Fellow of the Royal College Of Physicians - FRCP (London)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kidney Care Centre

38 Irrawaddy Road #06-32
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 0640
6694 0646

SH Tan Kidney & Medical Clinic

6 Napier Road #07-18
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 5087
6476 3368