Dr Tan Soo Heong - Phẫu thuật bàn tay

Dr Tan Soo Heong

Bác sĩ phẫu thuật bàn tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCSEd (Gen Surg)

  • FRCP (Gen Surg) (Glasg)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Hand, Wrist & Upper Limb Surgery

3 Mount Elizabeth #10-01
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 0177
6737 1757