Dr Tan Svenszeat - Tim

Dr Tan Svenszeat

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, NTUC Income, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (Ireland)

  • Licentiate Royal College of Physicians & Surgeons of Ireland

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orchard Heart Specialist Clinic

3 Mount Elizabeth #16-15
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6887 3574
6235 2290

Orchard Heart Specialist Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #03-05B
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6214 0998
6214 0997
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả