Dr Tan Ter Chyan - Phẫu thuật bàn tay

Dr Tan Ter Chyan

Bác Sĩ Phẫu Thuật Bàn Tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Ireland

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Orthopaedic Surgery), National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Hand Surgery Associates (Novena)

38 Irrawaddy Road #10-51/52/53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6690 5690
6690 5699

Hand Surgery Associates (Parkway East)

319 Joo Chiat Place #05-09
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6342 9091
6342 9096

Hand Surgery Associates (GMC) Pte Ltd

6 Napier Road #04-14
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 5141
6474 2341