Dr Tan Ter Chyan - Phẫu thuật bàn tay

Dr Tan Ter Chyan

Bác Sĩ Phẫu Thuật Bàn Tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Ireland

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Orthopaedic Surgery), National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Hand Surgery Associates

38 Irrawaddy Road #10-51/52/53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6690 5690
6690 5699

Hand Surgery Associates (Parkway East)

319 Joo Chiat Place #05-09
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6342 9091
6342 9096

Hand Surgery Associates (GMC) Pte Ltd

6 Napier Road #04-14
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 5141
6474 2341