Dr Tan Tse Kuang Charles - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Tan Tse Kuang Charles

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB ChB

  • MRCS (Glasgow)

  • FCRS (Edinburgh)

  • FAMS (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Charles Tan Surgery

38 Irrawaddy Road #09-37
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 3433
6268 9662