Dr Tan Wei Sheng - Da liễu

Dr Tan Wei Sheng

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Dermatology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dermatology & Co

6 Napier Road #09-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6775 0907
6775 0072