Dr Tan Yau Min Gerald - Tiết niệu

Dr Tan Yau Min Gerald

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1996
  Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBChB) (Edin)

 • 2002
  Royal College of Surgeons of Edinburgh (MRCS, Edin)

 • 2003
  Master of Medicine (MMed) (Surgery) NUS

 • 2007
  Fellow of the Academy of Medicine (FAMS) (Urology)
  Fellow of the International College of Surgeons (FICS) (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Advanced Urology Associates Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #05-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 1838
6694 1828

Advanced Urology Associates Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #02-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6881 0048
6881 0049

Advanced Urology Associates Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #17-14
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6735 0369
6735 1317

Advanced Urology Associates Pte Ltd

6 Napier Road #04-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6475 3668
6475 7086
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả