Dr Tan Yew Seng - Palliative Medicine

Dr Tan Yew Seng

Palliative Medicine Physician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Palliative Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

OncoCare Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #12-15
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6836 5201
6836 5202

OncoCare Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 1721
6694 1722

Oncocare Cancer Centre

6 Napier Road #02-17
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6733 7890
6733 7891