Dr Tan Yoke Khim - Intensive Care Medicine

Dr Tan Yoke Khim

Bác Sĩ Phổi

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Respiratory & Medical Specialists Pte Ltd

6 Napier Road #06-02
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6471 1930
6471 1051