Dr Tan Yu-Meng - General Surgery

Dr Tan Yu-Meng

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Charing Cross & Westminster Medical School, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

FeM Surgery @ Orchard

3 Mount Elizabeth #05-02
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 3383
6733 2955

FeM Surgery @ Novena

38 Irrawaddy Road #11-53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 1101
6339 2976
RELATED ARTICLES
View all