Dr Tang Kok Kee - Khoa ngoại thần kinh

Dr Tang Kok Kee

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Neurosurgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

KK Tang BrainSpine Surgery

38 Irrawaddy Road #10-28/29
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 0528
6339 0823