Dr Tay Kah Phuan - Tiết niệu

Dr Tay Kah Phuan

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

K P Tay Urology

6 Napier Road #09-12
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 5225
6472 5227