Dr Tay Liang Kiat - Da liễu

Dr Tay Liang Kiat

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Singlife, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Glasgow, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Member of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine (Dermatology), Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Stratum Skin and Surgery

319 Joo Chiat Place #04-04
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6539 9365
6539 9465
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả