Dr Teh Peng Hooi - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Teh Peng Hooi

Bác Sĩ Phẫu Thuật Chấn thương Chỉnh Hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1972
    MBBS (University of Singapore, Singapore)

  • 1977
    FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

  • 1980
    FAMS (Orth Surg) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedic Practice Pte Ltd

6 Napier Road #05-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258500
6732 5700
6235 5113