Dr Teo Chang Peng Colin - Tiết niệu

Dr Teo Chang Peng Colin

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income, Prudential^, HSBC Life, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the European Board of Urology

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Urology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colin Teo Urology

6A Napier Road #05-36D
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6776 6770
6473 4033
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả