Dr Teo Cheng Peng Freddy - Huyết học

Dr Teo Cheng Peng Freddy

Bác sĩ huyết học

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Huyết học

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, AIA, Singlife, HSBC Life, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Master of Medicine (Internal Medicine)

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Haematology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road #02-00
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6470 3328
6476 6393

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #10-11/12
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 3665
6235 2744

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706