Dr Teoh Tiong Ann - General Surgery

Dr Teoh Tiong Ann

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (General Surgery), UK

  • Master of Medicine (General Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Teoh Colon Rectum & General Surgery

3 Mount Elizabeth #05-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6738 9133
6738 7889