Dr Tham Meng Keat - Khoa nội hô hấp

Dr Tham Meng Keat

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (London)

  • MRCS (Eng)

  • LRCP (London)

  • MRCP (Int Med) (UK)

  • FAMS (Respiratory Med)

  • FCCP

  • FACP (Int Med) (Glasg)

  • FRCP (Int Med)(Edin)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

M K Tham & Respiratory Clinic

3 Mount Elizabeth #13-18
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8271
6735 3391