Dr Thwin Maung Aye - Tiêu hóa

Dr Thwin Maung Aye

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

Burmese, English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Great Eastern, Prudential^, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Yangon, Myanmar

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Thwins Liver & Gastro Clinic

6 Napier Road #05-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6264 8753