Dr Ting Hua Sieng - Sản phụ khoa

Dr Ting Hua Sieng

Bác sĩ sản phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, New Zealand

  • Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK

  • Fellow Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dr Ting Women's Specialist Clinic

319 Joo Chiat Place #02-06
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6346 3000
6346 6350
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả