Dr Tseng Seng Sou Phillip - Anaesthesiology

Dr Tseng Seng Sou Phillip

Anaesthesiologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Anaesthesiology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Tamil, Teochew

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • FAMS (Anaes) (Singapore)

  • MBBS (Singapore)

  • M.Med (Anaes) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Anaesthetic Associates Singapore

3 Mount Elizabeth #07-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6734 7733
6738 3252