Dr Tung Kean Hin - Tiết niệu

Dr Tung Kean Hin

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

K H Tung Urology Pte Ltd

6 Napier Road #09-08
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6473 9595
6472 9595