Dr Tung Yu Yee Mathew - Khoa ngoại thần kinh

Dr Tung Yu Yee Mathew

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Singapore Sports & Orthopaedic Clinic

6 Napier Road #03-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 2790
6266 2659