Dr Wang Yu Tien - Gastroenterology

Dr Wang Yu Tien

Gastroenterologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gastroenterology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Chẩn đoán & nội soi đại tràng trị liệu
 • Nội soi đại tràng sigma bằng ống soi mềm chẩn đoán & trị liệu
 • Nội soi đường tiêu hóa (GI) trên chẩn đoán & trị liệu
 • Nội soi viên nang
 • Thủ thuật an thần

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2001
  MBBS (U of Sydney, Australia)
 • 2006
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel Gastroenterology Centre

6 Napier Road #04-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
62547665
62547790

Nobel Gastroenterology Centre

38 Irrawaddy Road #05-39
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 0764
6694 0765
RELATED ARTICLES
View all