Dr Wong Bik Yun Inez - Nhãn khoa

Dr Wong Bik Yun Inez

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1991
  MB BCh (U of Cambridge, United Kingdom)

 • 2002
  M Med (Ophth) (NUS, Singapore)

 • 2006
  FAMS (Ophth) (Academy of Medicine, Singapore)
  FRCSEd (Ophth) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eagle Eye Centre

3 Mount Elizabeth #08-08
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6836 0001
6836 0002

Eagle Eye Centre

319 Joo Chiat Place #05-03
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6348 1000
6348 1001

Eagle Eye Centre

38 Irrawaddy Road #08-22/23/24
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6570 1000
6570 1001