Dr Wong Chee Wai - Nhãn khoa

Dr Wong Chee Wai

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, HSBC Life, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Khởi xướng phòng khám mắt viễn thị cao tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (Singapore National Eye Centre)
 • Khởi xướng dịch vụ mắt vitreoretinal tại Bệnh viện Sengkang General

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

 • 2021
  SingHealth Healthcare Heroes Award
 • 2020
  Young Eye Ambassador Award (Eye and Vision)
 • 2019
  SingHealth Game Changer Award
  SingHealth Quality Service Award
  SingHealth Long Service Award (10 years)

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2007
  MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asia Pacific Eye Centre

6A Napier Road, Level 3
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6470 3366
6470 3322