Dr Wong Chee Wai - Ophthalmology

Dr Wong Chee Wai

Ophthalmologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ophthalmology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Giải thưởng và vinh danh

 • 2021
  SingHealth Healthcare Heroes Award
 • 2020
  Young Eye Ambassador Award (Eye and Vision)
 • 2019
  SingHealth Game Changer Award
  SingHealth Quality Service Award
  SingHealth Long Service Award (10 years)

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2007
  MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asia Pacific Eye Centre

6A Napier Road, Level 3
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6470 3366
6470 3322