Dr Wong Chi Leung Julian - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Wong Chi Leung Julian

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Performed the earliest alpha thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) stent in Asia.
 • Performed the earliest endovascular aneurysm repair (EVAR) for rupture aortic aneurysm in Europe.

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2019
  FAMS (Academy of Medicine, Singapore)
 • 2010
  FRCS (RCS, England, United Kingdom)
 • 2004
  FRCS (Gen Surg) (RCPS, Glasgow, United Kingdom)
 • 1996
  FRCS (RCPS, Glasgow, United Kingdom)
 • 1991
  MBBS (U of Aberdeen, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Vascular & Endovascular Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #08-08
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6530 3585
6530 3587