Dr Wong Chiong Ling Yvonne - Gây mê

Dr Wong Chiong Ling Yvonne

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

FeM Surgery @ Novena

38 Irrawaddy Road #11-53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 1101
6339 2976

FeM Surgery

3 Mount Elizabeth #05-02
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 3383
6733 2955