Dr Wong Keng Yean - Nội khoa nhi

Dr Wong Keng Yean

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M.Med (Paed) (Singapore)

  • FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Shankar Surgery

6 Napier Road #02-03
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 7718
6479 6133