Dr Wong Nan-Yaw - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Wong Nan-Yaw

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCS (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

NY Wong Surgery

3 Mount Elizabeth #09-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6738 6020
6738 6315