Dr Wong Poh Chen Petrina - Nội khoa nhi

Dr Wong Poh Chen Petrina

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income, HSBC Life, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Member of the Royal College of Paediatrics and Child Health, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Paediatrics)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - Petrina Wong Clinic for Children Respiratory and Sleep

6 Napier Road #08-14
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6256 1048
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả