Dr Wong Poo Sing - Phẫu thuật tim – lồng ngực

Dr Wong Poo Sing

Bác sĩ phẫu thuật Tim Lồng Ngực

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1986
  MBBS (London)

 • 1990
  FRCS (Edin)

 • 1995
  FRCS (Cardiothoracic Surg) (Edin)

 • 2000
  FCCP

 • 2002
  FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Wong Poo Sing Heart And Lung Surgery

3 Mount Elizabeth #12-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6836 7887
6836 9313