Dr Wong Siew Wei - Ung bướu – Khoa nội

Dr Wong Siew Wei

Bác sĩ nội ung bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Singlife, Prudential^, NTUC Income, AIA, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road Level 3
Gleneagles Hospital
SG 258500
64738688
64792309

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả