Dr Wong Thien Chong Marcus - Phẫu thuật thẩm mỹ

Dr Wong Thien Chong Marcus

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật thẩm mỹ

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, Singlife, Great Eastern, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Master of Medicine (Surgery)

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Plastic Surgery)

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Wong's Plastic Surgery Centre Pte Ltd

6 Napier Road #07-13
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 7173
6479 2954